کلید - ایرانسل
 
قالب وبلاگ

 

بازی بزرگ راه افتخار_1مهر تا 31 مهر 92
 
تعداد سوالات: 22 اتفاق پرماجرا در 4 مسیر
قیمت پاسخگویی:1200 ریال
حامی: موسسه کلید طلایی
جوایز:
* 1 کمک هزینه خرید خودرو به ارزش 500 میلیون ریال
* 4 شمش طلا به ارزش هر یک 50 میلیون ریال
* 30 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس هر یک به ارزش 10 میلیون ریال
* 60 کلید طلا هر یک به ارزش 3.45 میلیون ریال
 

برای اطلاعات بیشتر در مورد اهدای جوایز و شرکت در مسابقهکلیککنید.

[ چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳٩٢ ] [ ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ ] [ کلید ویترین ایرانسل ]

 

مسابقه بهار قرآن_ 18 تیر تا 20 مرداد 92
 
تعداد سوالات: 15 سوال
قیمت پاسخگویی:1200 ریال
حامی: موسسه کلید طلایی
جوایز:
* 1 کمک هزینه خرید خودرو به ارزش 400 میلیون ریال
* 12 کمک هزینه حج عمره خانوادگی به ارزش هر یک 30 میلیون ریال
* 20 کمک هزینه عتبات عالیات هر یک به ارزش 10 میلیون ریال
* 30 قرآن دیجیتالی هر یک به ارزش 4 میلیون ریال
* 60 قرآن نفیس قطع رحلی هر یک به ارزش 2 میلیون ریال

برای اطلاعات بیشتر در مورد اهدای جوایز و شرکت در مسابقه کلیک کنید.

[ یکشنبه ٢۳ تیر ،۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ] [ کلید ویترین ایرانسل ]

 

مسابقه قرآن (مرحله 2)_ 12 تیر تا 31 تیر 92
 
تعداد سوالات: 15 سوال
قیمت پاسخگویی:990 ریال
حامی: موسسه کلید طلایی
جوایز:
* 4 جلد قرآن نفیس به ارزش هر یک 2 میلیون ریال
* 500 کارت شارژ 10 هزار ریالی

برای اطلاعات بیشتر در مورد اهدای جوایز و شرکت در مسابقه کلیک کنید.

 

[ دوشنبه ۱٧ تیر ،۱۳٩٢ ] [ ٩:۱۸ ‎ق.ظ ] [ کلید ویترین ایرانسل ]

 

بازی پیامکی گنج قرآن -12تیر تا 18 مرداد
 
تعداد سوالات: 22 اتفاق پر ماجرا
قیمت پاسخگویی:1200 ریال
حامی: موسسه کلید طلایی
جوایز:
*  1 چمدان پر از اسکناس به ارزش 50 میلیون ریال
*  5کمک هزینه عتبات عالیات به ارزش هر یک 10 میلیون ریال
* 15 پلاک طلای 18 عیار به ارزش هر یک 3.45 میلیون ریال

برای اطلاعات بیشتر در مورد اهدای جوایز و شرکت در مسابقه کلیک کنید.

[ یکشنبه ۱٦ تیر ،۱۳٩٢ ] [ ٢:٠٦ ‎ب.ظ ] [ کلید ویترین ایرانسل ]

 

مسابقات ورزشی 1391
مسابقه جام ایرانسل  اسامی برندگان
مسابقه توپ و تور اسامی برندگان
مسابقه توپ و تور (مرحله 2)  اسامی برندگان
مسابقه توپ و تور (مرحله3)  اسامی برندگان
مسابقه سلامتی و شادابی  اسامی برندگان
مسابقه سلامت و ورزش   اسامی برندگان
مسابقه سلامت و ورزش(مرحله 2)   اسامی برندگان
مسابقه سلامت و ورزش (مرحله 3)  اسامی برندگان
مسابقه مسابقه سلامت و ورزش (مرحله 4) اسامی برندگان
مسابقه سلامت و ورزش (مرحله 5)  اسامی برندگان
مسابقه مسابقه سلامت و بهداشت  اسامی برندگان
[ شنبه ۸ تیر ،۱۳٩٢ ] [ ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ] [ کلید ویترین ایرانسل ]
مسابقات مذهبی1391
مسابقه زائر اسامی برندگان
مسابقه کوثر آفرینش   اسامی برندگان
مسابقه معصومین (ع)  اسامی برندگان
مسابقه مهردلدادگان   اسامی برندگان
مسابقه معصومین (مرحله 2)   اسامی برندگان
مسابقه ایران؛نگین جهان (مرحله 1)  اسامی برندگان
مسابقه 1446   اسامی برندگان
مسابقه معصومین(مرحله 3)  اسامی برندگان
مسابقه امام محراب  اسامی برندگان
مسابقه ایران؛نگین جهان(مرحله 2)   اسامی برندگان
مسابقه ایثارگران   اسامی برندگان
مسابقه ایران نگین جهان(مرحله3)  اسامی برندگان
مسابقه ولایت عشق  اسامی برندگان
مسابقه معصومین(مرحله4)    اسامی برندگان
مسابقه مهر ولایت    اسامی برندگان
مسابقه معصومین (مرحله 5)  اسامی برندگان
مسابقه ایران نگین جهان (مرحله 4) اسامی برندگان
مسابقه عاشورا  اسامی برندگان
مسابقه ایران نگین جهان (مرحله 5) اسامی برندگان
مسابقه معصومین (مرحله 6)  اسامی برندگان
مسابقه ایران نگین جهان (مرحله 6)   اسامی برندگان
مسابقه مسابقه معصومین (مرحله 7)  اسامی برندگان
مسابقه مسابقه بهار رسالت  اسامی برندگان
مسابقه مسابقه طلوع  اسامی برندگان
مسابقه یازدهمین اختر   اسامی برندگان
مسابقه ایران نگین جهان (مرحله 7)   اسامی برندگان
مسابقه معصومین (مرحله 8)   اسامی برندگان
[ شنبه ۸ تیر ،۱۳٩٢ ] [ ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ ] [ کلید ویترین ایرانسل ]
مسابقات ملی و میهنی 1391
مسابقه بهار در بهار - مرحله 2  اسامی برندگان
مسابقه خلیج فارس   اسامی برندگان
مسابقه بهار افتخار  اسامی برندگان
مسابقه سفر صدم  اسامی برندگان
مسابقه بهاران در بهاران  اسامی برندگان
مسابقه بهاران در بهاران(مرحله2)   اسامی برندگان
مسابقه بهار در زمستان  اسامی برندگان
مسابقه زمستانه  اسامی برندگان
مسابقه پیشواز بهار    اسامی برندگان
 مسابقه بهار طبیعت  اسامی برندگان
مسابقه عطر یاس    اسامی برندگان
مسابقه نوروز ایرانی _ نگین جهان  اسامی برندگان
[ شنبه ۸ تیر ،۱۳٩٢ ] [ ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ] [ کلید ویترین ایرانسل ]
مسابقات دانستنی های عمومی
مسابقه دانستنی های مشاهیر و فرهیختگان  اسامی برندگان
مسابقه دانستنی های مشاهیر و فرهیختگان (مرحله2) اسامی برندگان
مسابقه دانستنی های مشاهیر و فرهیختگان (مرحله 3)   اسامی برندگان
مسابقه پیشخوان طلایی اسامی برندگان
مسابقه پیشخوان طلایی(مرحله 2)  اسامی برندگان
مسابقه دانستنی های مشاهیر و فرهیختگان(مرحله 4)  اسامی برندگان
مسابقه پیشخوان طلایی(مرحله3)  اسامی برندگان
مسابقه دانستنی های دیجیتال    اسامی برندگان
مسابقه سرآمد   اسامی برندگان
مسابقه بازی مهیج ماجراجو  اسامی برندگان
مسابقه پاییز طلایی   اسامی برندگان
مسابقه پیشخوان طلایی (مرحله 4)   اسامی برندگان
مسابقه دانستنی های دیجیتال (مرحله 2)  اسامی برندگان
مسابقه دانستنی های مشاهیر و فرهیختگان(مرحله 5)    اسامی برندگان
مسابقه کاوشگر  اسامی برندگان
مسابقه پیشخوان طلایی (مرحله 5)  اسامی برندگان
مسابقه پژوهش و فناوری اسامی برندگان
مسابقه دانستنی های مشاهیر و فرهیختگان(مرحله 6)  اسامی برندگان
مسابقه پیشخوان طلایی (مرحله 6)   اسامی برندگان
مسابقه دانستنی های مشاهیر و فرهیختگان (مرحله 7)  اسامی برندگان
مسابقه فناوری   اسامی برندگان
مسابقه کاوشگری  اسامی برندگان
مسابقه پیشخوان طلایی (مرحله 7)  اسامی برندگان
مسابقه دانستنی های مشاهیرو فرهیختگان(مرحله 8)  اسامی برندگان
مسابقه مسابقه 5 سوالی مهندسین  اسامی برندگان
مسابقه 10 سوالی کاوشگر   اسامی برندگان
بازی پیامکی گنج   اسامی برندگان
مسابقه دانستنی های مشاهیرو فرهیختگان (مرحله 9)   اسامی برندگان
مسابقه فناوری روز   اسامی برندگان
مسابقه پیشخوان طلایی (مرحله 8)   اسامی برندگان
مسابقه آتش بازی بی خطر  اسامی برندگان
[ شنبه ۸ تیر ،۱۳٩٢ ] [ ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ ] [ کلید ویترین ایرانسل ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

صفحات اختصاصی
پيوندهای روزانه
آرشيو مطالب
امکانات وب